Jesteś niezalogowany  |   Administrator
1 czerwca 2020 r.
Aktualności   |   Plan spotkań   |   Historia   |   Podstawy   |   Inne korporacje   |   Dokumenty   |   Czytelnia
 
 

Przy grobie śp. Filistra Jana Podoskiego   

Z głębokim żalem żegnamy dziś filistra Arkonii, śp. Jana Podoskiego, dla którego ideały Arkonii, zawierające się w naszej dewizie "Prawdą a Pracą" były drogowskazem w życiu. Śp. filister Jan Podoski w okresie swych studiów na Politechnice Warszawskiej został w 1924 roku - nawiasem mówiąc razem z moim ojcem - przyjęty do Korporacji Akademickiej Arkonia. Do 1928 roku był czynnym korporantem-barwiarzem. W tym czasie pełnił różne funkcje społeczne, m.in. przez 2 lata (od 1925 roku) był członkiem Prezydium Bratniej Pomocy Politechniki Warszawskiej, a w roku akademickim 1926/27, z ramienia Arkonii, członkiem Prezydium Związku Polskich Korporacji Akademickich. Po ukończeniu studiów przeszedł do Związku Filistrów Arkonii. W naszym Stowarzyszeniu był do końca swych dni.

Relacje między Arkonami są bardzo bliskie, przyjacielskie, można powiedzieć braterskie, gdyż z Arkonią jej członkowie wiążą się na całe życie. I chociaż w okresie powojennym oficjalna działalność Arkonii była zakazana, to koledzy utrzymywali kontakty, spotykali się. Dążyli do odnowy działalności korporacji akademickich, a w szczególności swojej umiłowanej Arkonii. Śp. Jan Podoski był jednym z filistrów, którzy w 1982 roku, w stanie wojennym, postanowili przyjąć do Arkonii kolegów z mego pokolenia. Celem miało być stworzenie możliwości przekazania w wolnej Polsce ideałów Arkonii przyszłym studentom.

Na szczęście w 1990 roku stało się możliwe oficjalne zarejestrowanie Stowarzyszenia Arkonia, które od 1992 roku rozpoczęło przyjmowanie w swe szeregi studentów. W roku 1995 został oficjalnie ponownie zarejestrowany Związek Filistrów Arkonii, a śp. Filister Jan Podoski został jego pierwszym prezesem. Od 1996 roku oficjalnie istnieje Korporacja Akademicka Arkonia. Marzenie filistrów-seniorów, m.in. śp. Jana Podoskiego, spełniło się.

Podobnie jak inni koledzy brał On udział w latach 80-tych i 90-tych w zajęciach kształceniowych Arkonów, prowadząc wykłady. Przekazywał mam młodszym ideologię, zwyczaje i zasady postępowania w Arkonii oraz szacunek dla tradycji Pamiętam też Jego wystąpienia na inne tematy, np.: o organizacji wojennej radiowej i lotniczej łączności z Krajem czy oczywiście na temat warszawskiego metra.

Żegnamy dziś naszego brata Arkona, śp. Filistra Jana Podoskiego, który był z nami przez 74 lata. Zaiste mało jest organizacji społecznych, z których ideałami członkowie utożsamiają się na całe życie. W imieniu całej Arkonii, Korporacji Akademickiej i Związku Filistrów, pragnę złożyć Rodzinie śp. Filistra Jana Podoskiego najszczersze kondolencje.

Cytując słowa komerszowej "Pieśni otwarcia", chcę powiedzieć:

Bratu po życia znoju... Wieczny spokój, wieczna cześć!

Zbigniew Jan Tyszka
(cetus 1982)
Warszawa, 1998 r.

Spis treści

 
 

Aktualnoťci | Plan spotkań | Czym jest Arkonia? | Historia | Podstawy
Słownik| Inne korporacje | Linki i sznurki
   
Przeszukaj witrynę A! Przeszukaj WWW
admin