Jesteś niezalogowany  |   Administrator
26 lutego 2020 r.
Aktualności   |   Plan spotkań   |   Historia   |   Podstawy   |   Inne korporacje   |   Dokumenty   |   Czytelnia
 
 

Historia Polski od 11 listopada 1918 do 17 września 1939   

Należy zanotować dwie nieudane próby Rydza zbliżenia się, jak mówił, do społeczeństwa. Były nimi udział Rydza w komersie "Arkonii" w początkach roku 1936* i udział Rydza w poświęceniu pomnika w Nowosielcach latem tegoż roku.

"Arkonia" miała być naśladownictwem Nieświeża. Moją rolę z Nieświeża odegrał tu mecenas Stypułkowski, członek obozu narodowego, ale przyjaciel osobisty ministra sprawiedliwości Grabowskiego. Ze strony marszałka Rydza prowadził rokowania pułkownik Strzelecki. "Arkonia" była to zasłużona starodawna korporacja studencka, która z politechniki ryskiej przeniosła się do Warszawy i podczas zamachu majowego z bronią w ręku walczyła po stronie Wojciechowskiego i legalnego rządu. Zdaje się, że otoczenie Rydza przeceniało znaczenie korporacji w życiu studenckim. Należy tu zaznaczyć, że Arkoni wysunęli prośbę, by w czasie toastów nie było wymówione nazwisko Marszałka Piłsudskiego i że prośba ta była przez pułkownika Strzeleckiego uwzględniona, nie wiem, czy za wiedzą marszałka Rydza.

Stanislaw Cat-Mackiewicz

*) Dokładniej - w maju 1937 (przyp.red.)

Fragment rozdziału VIII

---

>>  58 Komersz w tygodniku "Na posterunku".

>> Archiwum prasowe

 
 

Aktualnoťci | Plan spotkań | Czym jest Arkonia? | Historia | Podstawy
Słownik| Inne korporacje | Linki i sznurki
   
Przeszukaj witrynę A! Przeszukaj WWW
admin